A A A

Fundacja powstała w 2017 r., do września roku '21 posługiwała się nazwą "X”, a od września "Zwierz Podlaski".

Poza zmianą nazwy Fundacji, zaszły też zmiany personalne. Asia Dolecka i Marcin Rębacz nie są już związani formalnie z Zarządem Fundacji co nie oznacza że nie współpracujemy (patrz - Festiwal Sztuka w Naturze). Trzymajcie się kochani i wielkie DZIĘKI za wspólnie spędzony czas !!! W skład Zarządu Fundacji weszła natomiast Wiktoria Obuchowicz, czyli młoda siła. Na ten moment, koncentrujemy się na rozwijaniu, wzbogacaniu Festiwalu Sztuka w Naturze i ukazywania różnorodnych aspektów życia na Podlasiu gdzie łącznikiem może być sztuka 😉 

Pamiętajcie też że w lipcu oficjalnie ruszył projekt "Ostoja Zwierza Podlaskiego":

" Województwo podlaskie wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi, na które składają się atrakcyjne, stosunkowo mało zmienione przez człowieka obszary, rozwinięta sieć rzek i jezior, bogata fauna i flora oraz wysoki stopień lesistości. Znaczący udział, bo aż 32% powierzchni województwa, stanowią obszary chronione. Niemniej w ostatnich latach stopień antropopresji systematycznie wzrasta, m.in. na skutek intensywnej rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej czy, też przeznaczania terenów zielonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe bądź związane z zapleczem turystycznym. Problem ten dotyczy również obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, który staje się odskocznią dla mieszkańców Białegostoku coraz chętniej korzystających z uroków podmiejskiej Puszczy. Wymusza to na włodarzach puszczańskich miejscowości konieczność zwiększania atrakcyjności podległych im terenów i inwestowanie w rozwój odpowiedniej infrastruktury. Niestety często projektowane rozwiązania nie uwzględniają potrzeb ochrony przyrody i nie wpisują się w zasadę zrównoważonego rozwoju. W efekcie prowadzi to do nieodwracalnych zmian krajobrazu, zwiększenia śmiertelności i zaniku siedlisk wielu gatunków zwierząt, w szczególności płazów, gadów i ssaków.

W związku z powyższym Fundacja X (Zwierz Podlaski) wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego (PKPK) powołują do życia projekt „Ostoja Zwierza Podlaskiego”. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie degradacji przyrodniczej i krajobrazowej obszaru PKPK oraz zachowanie lokalnych „centrów” bioróżnorodności."

Trzymajcie za nas kciuki

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież